Explore - Create - Make

Flowster er en designorganisation bestående af fem oplevelsesøkonomer med varierende faglige bachelorprofiler. Flowster beskæftiger sig med at implementere en bæredygtig affaldskultur i Danmark, hvor man i højere grad betragter madaffald som ressource frem for skrald, idet den genanvendes via biogas. Flowster tror på, at den rigtige motivation er en afgørende faktor for at få folk til at sortere. Bæredygtighed skal ikke være en besværlig pligt. Bæredygtighed skal være sjovt, involverende og knytte et meningsfuldt fællesskab, hvor mennesker er med til at tage ansvar for en fælles fremtid. Flowster beskæftiger sig både med praktiske og logistiske opgaver samt kommunikation og markedsføring. Hos sidstnævnte arbejder Flowster med engagerende narrativer, som framer sorteringspraksisser i nye perspektiver, hvilket gør det mere attraktivt og meningsfuldt at deltage i sortering.

Flowsters vision er derfor gradvist at ændre sorteringskulturen med disse narrativer. Flowster vil således  bidrage til, at vi kommer nærmere en grønnere og mere ansvarlig fremtid. Respekten for vores fødevarer skal genetableres. Maden bør ikke miste værdi blot fordi, den ikke længere befinder sig på tallerkenen. Maden bør opfattes som værdifuld ressource i alle stadier af dens cyklus.

Læs Mere